Events

AUTOMATICON, Warszawa, 2019

Start: 26.03.2019
End: 29.03.2019
Place: Warszawa, Poland

Our Polish partner will be showcasing our products at the Automaticon fair.

MERSERWIS
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
Gen. Wł. Andersa 10, 00-201
Warszawa, Poland

0048 22 831 25 21
0048 22 887 08 52
merserwis@merserwis.pl
www.merserwis.pl

More >>