Predavanje o rokovanju z MI 3155 EurotestXD in MI 3152 EurotestXC ter izdelavi poročil v programskem okolju MESM oziroma aMESM