Metrel Akademija

Pridobite ustrezna znanja, literaturo in praktične izkušnje. Metrel sodeluje s predavanjem praktičnega dela in ponuja rešitev na obravnavano temo v inštrumentih. 


Seminarji s področja varnosti in kakovosti:

V Metrelu redno izvajamo enodnevne seminarje s področij

 • Seminar EIS: Zagotavljanje varnosti in kakovosti električnih in strelovodnih inštalacij
 • Seminar SNO: Zagotavljanje varnosti strojev, naprav in električnih omaric
 • Seminar PQA: Analiza kakovosti električne napetosti in energije
 • Seminar VNI: Diagnostika izolacijske upornosti z visoko napetostjo


Treningi ‘na kožo’ posameznika

V Metrelu redno izvajamo enodnevne, stranki prilagojene programe treningov.

 • Trening PPT: Celodnevni prilagojeni programi treningov

Treninga se lahko udeleži poljubno število slušateljev iz istega podjetja. Sestavljen je iz predavanja teoretičnega dela, praktičnega prikaza meritev ter uvajanja uporabnikov v delo, vključno z napotki za izvajanje meritev in izdelavo poročil. Zahtevajte ponudbo!


Edison

Program verificiranega programa šolanja EDISON – Merjenje, izvajanje, vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav ter zagotavljanje parametrov okolja. Vpišete se lahko v enega ali več posameznih sklopov ter pridobite znanja za opravljanje izpita za ugotovitev in potrditev usposobljenosti merilcev. Postanite registriran usposobljen merilec EDISON / EDISON Plus.

 • TPS modul A: TEHNIČNI PREDPISI IN STANDARDI, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju in vzdrževanju nizkonapetostnih instalacij, strojev, opreme in naprav.
 • PIM modul B: PREGLEDI IN MERITVE ELEKTRIČNE OPREME STROJEV, POSTROJEV IN NAPRAV, zagotavljanje varnosti strojev, električne opreme postrojev in naprav ob izvajanju del, vzdrževanju pred zagonom, po servisu in ob remontih, kot določajo veljavni predpisi in standardi.
 • ZPP modul C: ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE IN PRED PRENAPETOSTMI, kaj je potrebno upoštevati ob pregledih, vgradnji in vzdrževanju zaščite pred delovanjem strele in pred prenapetostmi.
 • KEE modul E: KAKOVOST ELEKTRIČNE ENERGIJE, izvajanje meritev, snemanje dogodkov in pojavov, analiza in priprava na poročilo SIST EN 50160.
 • PRA modul F: PRAKTIČNO IZPOPOLNJEVANJE, METODE MERJENJA, IZDELAVA POROČIL, spoznavanje z merilnimi metodami in z inštrumenti za praktično izvajanje meritev varnosti instalacij, strojev, opreme in naprav.
 • TPS modul PLUS: TEHNIČNI PREDPISI IN STANDARDI ZA ZAHTEVNE OBJEKTE je nadgradnja TPS modula A s posebnostmi, ki jih je potrebno upoštevati pri zahtevnih objektih.

Slušatelj prejme ustrezno literaturo z izvlečki zahtev regulative. Pri praktičnem delu uporabljamo moderno opremo ter vrhunske instrumente. Zaželjeno je, da slušatelj uporablja svoje instrumente, na voljo pa so tudi najmodernejši izdelki podjetja Metrel. Kosilo in pijača vključena v ugodno ponudbo.

Vsakemu slušatelju se odobri 15% popust ob nakupu instrumenta!

 

Razpisani termini izobrazevanja