Objave

Sklicujemo 22. skupščino delničarjev Metrel DUS d.d. 
Datum: 20.8.2020 ob 14.30, na sedežu družbe v Horjulu.

Več informacij dobite na spodnji povezavi.

22. skupščina delničarjev Metrel DUS d.d.