Metrel Akademija

Pridobite ustrezna znanja, literaturo in praktične izkušnje. Metrel sodeluje s predavanjem praktičnega dela in ponuja rešitev na obravnavano temo v inštrumentih. 

Seminarji s področja varnosti in kakovosti:
V Metrelu redno izvajamo enodnevne seminarje s področij

Seminar EIS: Zagotavljanje varnosti in kakovosti električnih in strelovodnih inštalacij
Seminar SNO: Zagotavljanje varnosti strojev, naprav in električnih omaric
Seminar PQA: Analiza kakovosti električne napetosti in energije
Seminar VNI: Diagnostika izolacijske upornosti z visoko napetostjo

Treningi ‘na kožo’ posameznika
V Metrelu redno izvajamo enodnevne, stranki prilagojene programe treningov.

Trening PPT: Celodnevni prilagojeni programi treningov
Treninga se lahko udeleži poljubno število slušateljev iz istega podjetja. Sestavljen je iz predavanja teoretičnega dela, praktičnega prikaza meritev ter uvajanja uporabnikov v delo, vključno z napotki za izvajanje meritev in izdelavo poročil. Zahtevajte ponudbo!

Edison
Program verificiranega programa šolanja EDISON – Merjenje, izvajanje, vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav ter zagotavljanje parametrov okolja.
Vpišete se lahko v enega ali več posameznih sklopov ter pridobite znanja za opravljanje izpita za ugotovitev in potrditev usposobljenosti merilcev. Postanite registriran usposobljen merilec EDISON / EDISON Plus.

TPS modul A: TEHNIČNI PREDPISI IN STANDARDI, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju in vzdrževanju nizkonapetostnih instalacij, strojev, opreme in naprav.
PIM modul B: PREGLEDI IN MERITVE ELEKTRIČNE OPREME STROJEV, POSTROJEV IN NAPRAV, zagotavljanje varnosti strojev, električne opreme postrojev in naprav ob izvajanju del, vzdrževanju pred zagonom, po servisu in ob remontih, kot določajo veljavni predpisi in standardi.
ZPP modul C: ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE IN PRED PRENAPETOSTMI, kaj je potrebno upoštevati ob pregledih, vgradnji in vzdrževanju zaščite pred delovanjem strele in pred prenapetostmi.
KEE modul E: KAKOVOST ELEKTRIČNE ENERGIJE, izvajanje meritev, snemanje dogodkov in pojavov, analiza in priprava na poročilo SIST EN 50160.
PRA modul F: PRAKTIČNO IZPOPOLNJEVANJE, METODE MERJENJA, IZDELAVA POROČIL, spoznavanje z merilnimi metodami in z inštrumenti za praktično izvajanje meritev varnosti instalacij, strojev, opreme in naprav.
TPS modul PLUS: TEHNIČNI PREDPISI IN STANDARDI ZA ZAHTEVNE OBJEKTE je nadgradnja TPS modula A s posebnostmi, ki jih je potrebno upoštevati pri zahtevnih objektih.

Slušatelj prejme ustrezno literaturo z izvlečki zahtev regulative. Pri praktičnem delu uporabljamo moderno opremo ter vrhunske instrumente. Zaželjeno je, da slušatelj uporablja svoje instrumente, na voljo pa so tudi najmodernejši izdelki podjetja Metrel. Kosilo in pijača vključena v ugodno ponudbo.

Vsakemu slušatelju se odobri 15% popust ob nakupu instrumenta!

 

Informacije in prijave

Metrel d.o.o.
Ljubljanska c. 77
SI-1354 Horjul
T: +386 (0)1 7558 340
E: matjaz.trdan@metrel.si
Metrel d.o.o.
Ljubljanska c. 77
SI-1354 Horjul
T: +386 (0)1 7558 311
E: janez.guzelj@metrel.si

 

Razpisani termini izobraževanj

Termin

Trajanje

Naziv izobraževanja

Predavatelji

Kratek opis in prijava na posamezni seminar

Izvajalec

po dogovoru

8 ur

Trening ‘na kožo’ podjetja

g. Guzelj

PPT prilgojeni program za poljubno število slušateljev iz istega podjetja

Metrel Akademija in Metrel DUS

trenutno ni terminov

 

 

šolanje za preglednika zahtevnih NELLI

po programu

Predizpitni dopolnilni praktični del izobraževanja za pripravo na izpit za preglednika zahtevnih NELLI

Metrel Akademija in Atraktor

trenutno ni terminov

50 ur

Šolanje merilcev EDISON

po programu

po programu

Metrel Akademija in Atraktor

trenutno ni terminov

 

MODUL A

g. Žitnik (starejši) in g. Vidmar (uvod)

 

Metrel Akademija in Atraktor

trenutno ni terminov

 

MODUL B

g. Kaube

 

Metrel Akademija in Atraktor

trenutno ni terminov

 

MODUL C

g. Žitnik (mlajši)

 

Metrel Akademija in Atraktor

trenutno ni terminov

popoldne

MODUL E

g. Flis 

 

Metrel Akademija in Atraktor

trenutno ni terminov

 

MODUL F

g. Guzelj

 

Metrel Akademija in Atraktor