Garancijski pogoji

Metrel daje garancijo vsakemu kupcu Metrelovega originalnega izdelka, da je vsak izdelan izdelek brez napak v materialu ali izdelavi, ki bi lahko bistveno zmanjšale njegovo vrednost ali uporabnost v obdobju 2 let od datuma nakupa, ampak le pod pogojem, da je izdelek uporabljan v skladu z navodili za uporabo.

Metrelova garancija ne zajema varovalk, zaščitnih uporov, svetilk, baterij in akumulatorjev, priključnih kablov, krokodil sponk in ostalega pasivnega potrošnega pribora, spominskih kartic in programske opreme.

Med trajanjem garancije se Metrel obvezuje, da bo popravil pokvarjene dele ali jih zamenjal z novimi deli ali deli, ki so kot novi (z isto uporabnostjo in življenjsko dobo kot novi deli) v skladu s svojimi željami.

Vsak del in izdelek zamenjan v sklopu garancije postane last podjetja Metrel.

Metrel si pridržuje pravico zavrnitve uveljavljanja garancije za izdelek, ki je bil po mnenju Metrela napačno uporabljan, modificiran, zanemarjan, nepravilno hranjen in transportiran ali poškodovan zaradi normalne obrabe, poškodovan po nesreči ali zaradi nenormalnih okoliščin uporabe.

Vsako popravilu v času trajanja garancije mora biti izvedeno samo s strani servisne službe pooblaščene s strani Metrela.

Metrel priporoča, da so vsakršna popravila, ne glede na status garancije, izvedena s strani servisne službe pooblaščene s strani Metrela, ki za nadomestne komponente, ki so bile uporabljene pri popravilu, zagotavlja vsaj 3 mesece delovanja brez težav.

Vsi izdelki poslani na popravilo morajo biti opremljeni z RMA (Return Authorization Number) številko, ki jo dodeli Metrel, in kratkim opisom, kaj je narobe z izdelkom, ter datumom nakupa.

Garancije ni mogoče uveljavljati za škodo povzročeno zaradi neprofesionalnega popravila, ki ni bilo odobreno s strani Metrela.