Pogoji nakupa

1. Splošno

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med podjetjem Metrel d.o.o. in uporabnikom oz. obiskovalcem kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno ter elektronsko poslovanje. S spletno trgovino METREL upravlja podjetje Metrel d.o.o., Ljubljanska cesta 77, 1354 Horjul.

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte in uporabniško geslo, ki ga sistem ob registraciji določi uporabniku in ga le-ta lahko naknadno spremeni. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Obiskovalec lahko nakup v spletni trgovini opravi tudi brez registracije uporabniškega računa. V tem primeru obiskovalec opravi nakup kot gost, z zaključkom naročila (oddajo naročila) pa jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z nakupom izdelka uporabnik oz. obiskovalec postane kupec.

 

2. Dostopnost informacij

Metrel d.o.o. uporabniku v spletni trgovini daje na voljo sledeče informacije:

 • Podatki o identiteti podjetja Metrel d.o.o. (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana).
 • Kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s podjetjem Metrel d.o.o. (naslov elektronske pošte, telefon ipd.).
 • Informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami.
 • Informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine.
 • Način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave.
 • Informacije o načinu plačila.
 • Podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine.
 • Informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop.
 • Informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika.
 • Informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi v podjetju Metrel d.o.o. za stike z uporabniki.

 

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta in obremenitve proizvodnih kapacitet pogosto ter hitro spreminja in ažurira.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 1-2 tedna za dostavne naslove v Sloveniji, razen če pogodbeni dostavljavec na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 11.).

Za ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini, če je le ta naveden. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumnem roku.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

 • Po poštnem povzetju, v tem primeru se plačajo tudi poštni stroški. Poštni stroški so vključeni v končno ceno v spletni trgovini in nazorno označeni kot taki.
 • Osebni prevzem na naslovu podjetja Metrel d.o.o.

 

4. Načini plačila

Podjetje Metrel d.o.o. kupcu omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • Plačilo po povzetju. Pošta Slovenije, ki je naš pogodbeni dostavljavec pošiljk, uporabnikom za vsako plačilo obračuna provizijo v skladu s svojim cenikom. Stroški provizije za plačilo po povzetju niso upoštevani v cenah izdelkov in storitev METREL spletne trgovine (stroški provizije se ne smejo zamenjevati s stroški dostave, ki pa so vključeni v končno ceno naročila).
 • Plačilo po predračunu. Plačilo se izvede na TRR podjetja Metrel d.o.o. v skladu s poslanim predračunom. Ko je nakazilo izvršeno, podjetje Metrel d.o.o. naročene artikle pošlje na naslov za dostavo, ki ga je kupec vnesel v obrazec pri zaključku naročila.

 

5. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike METREL spletne trgovine. Na spletno ceno so možni pribitki, glede na izbrani način plačila (glej točko 4.).

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej točki 3. in 11.). Vse cene veljajo tako za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine kot preko telefona.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi podjetje Metrel d.o.o. zagotovilo najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo podjetje Metrel d.o.o.:

 • Uporabniku (kupcu) to sporočilo in ga obvestilo o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • Uporabniku (kupcu) omogočilo odstop od nakupa in mu hkrati ponudilo rešitev, ki bo bila v obojestransko korist ter zadovoljstvo.

 

6. Postopek nakupa

6.1. Tehnološki koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • Prijava v METREL spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun (glej tudi točko 1.).
 • Iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v METREL spletni trgovini.
 • Izbor izdelka za nakup.
 • Dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico.
 • Določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici.
 • Pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna.
 • Izbor načina dostave izdelka (glej tudi točki 3. in 11.).
 • Izbor načina plačila (glej tudi točko 4.).
 • Pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo.
 • Potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. in 6.4.).

 

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • Vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico.
 • Vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka.
 • Spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine.
 • Odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice.
 • Obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • Spreminja izbrani način dostave izdelka.
 • Spreminja izbrani način plačila.
 • Pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

 

6.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od METREL spletne trgovine po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic (preko e-maila ali telefona).

Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu v METREL spletni trgovini vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

 

6.4. Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Podjetje Metrel d.o.o. po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma zavrne. Podjetje Metrel d.o.o. lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko ali preko naslova elektronske pošte, ki ga je sporočil kupec.

Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in podjetjem Metrel d.o.o. je s potrditvijo naročila sklenjena (glej točko 7.).

 

6.5. Blago odpremljeno

Podjetje Metrel d.o.o. v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka podjetje Metrel d.o.o. pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

 

7. Kupoprodajna pogodba

Podjetje Metrel d.o.o. uporabniku (kupcu), ki kupi izdelek iz METREL spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa.

Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila (to so podatki o naročenih izdelkih, dodatnih stroških poštnine, naslov za račun in naslov za dostavo, kontaktni podatki, datum oddaje naročila, skupen znesek za plačilo in številka naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku podjetja Metrel d.o.o. in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med podjetjem Metrel d.o.o. in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko podjetje Metrel d.o.o. potrdi naročilo (glej točko 6.4.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za podjetje Metrel d.o.o. kot za uporabnika (kupca).

 

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 15-ih dneh od dneva prevzema naročenih izdelkov podjetju Metrel d.o.o. na kontaktni elektronski naslov info@metrel.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov podjetju Metrel d.o.o. v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za izjavo o odstopu od pogodbe.

Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov podjetju Metrel d.o.o., to je morebiten strošek poštnine ali kakršen koli drugi strošek, ki bi nastal pri procesu fizičnega vračila izdelkov.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti podjetju Metrel d.o.o. najkasneje v roku 15-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti podjetju Metrel d.o.o. nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini oziroma v stanju, v kakršnem so bili ob izročitvi.

Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije (glej točko 16.).

Za vrnjene izdelke podjetje Metrel d.o.o. uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 15 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek. Vračilo vplačanega zneska izvrši podjetje Metrel d.o.o. na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca).

Možnost odstopa od pogodbe oz. vračilo blaga ne velja v spodnjih primerih:

 • Za izdelke, ki so bili izdelani po natančnih navodilih uporabnik (kupca) so bili prilagojeni njegovim osebnim potrebam.

Uporabnik (kupec) odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelkov, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

9. Garancija

Izdelki imajo garancijo, ki je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev ter ob predložitvi računa. Garancijski rok za izdelke je 24 mesecev. Pribor in drug potrošni material nima garancije.

Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri podjetju Metrel d.o.o. ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z računom.

 

10. Stvarna napaka

Uporabnik (kupec) lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti podjetje Metrel d.o.o. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Uporabnik (kupec) mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in podjetju Metrel d.o.o. omogočiti, da stvar pregleda.

 

Podjetje Metrel d.o.o. ne odgovarja za stvarne napake na produktu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil produkt izročen. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Uporabnik (kupec), ki je pravilno obvestil podjetje Metrel d.o.o. o napaki, ima pravico od podjetja Metrel d.o.o. zahtevati, da:

 • Odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • Blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
 • Vrne plačani znesek.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 • Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet.
 • Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo uporabnik (kupec) kupuje, ki pa je bila podjetju Metrel d.o.o. znana oziroma bi mu morala biti znana.
 • Artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.
 • Je podjetje Metrel d.o.o. izročilo artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavo proizvajalca (podjetje Metrel d.o.o.) oziroma navedbami na samem artiklu.

 

Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec mora podjetje Metrel d.o.o. o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in hkrati omogočiti pregled artikla. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

 

11. Dostava

Podjetje Metrel d.o.o. bo naročene izdelke dostavilo uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner podjetja Metrel d.o.o. za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Podjetje Metrel d.o.o. si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo. V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške.

Uporabnik (kupec) lahko naročene izdelke prevzame brezplačno na sedežu podjetja Metrel d.o.o.

 

12. Varnost

Podjetje Metrel d.o.o. uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Za varnost je odgovoren tudi uporabnik (kupec) sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

 

13. Varstvo otrok

Podjetje Metrel d.o.o. v spletni trgovini ne sprejema naročil od osebe, za katero ve ali sumi, da je otrok, ki za to nima izrecnega dovoljenja svojih staršev ali skrbnikov. Podjetje Metrel d.o.o. v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Podjetje Metrel d.o.o. brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemalo kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajalo podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

 

14. Politika zasebnosti METREL spletne trgovine

Del teh Splošnih pogojev poslovanja METREL d.o.o. spletne trgovine je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj: https://www.metrel.si/sl/content/zasebnost/politika-zasebnosti.html.

 

15. Odgovornost

Podjetje Metrel d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da podjetje Metrel d.o.o. ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo podjetje Metrel d.o.o. uporabnika (kupca) obvestilo o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.).

Čeprav se podjetje Metrel d.o.o. trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Podjetje Metrel d.o.o. od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije.

V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Podjetje Metrel d.o.o. bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbelo, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

 

16. Pritožbe, spori in uporaba prava

Podjetje Metrel d.o.o. spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Podjetje Metrel d.o.o. ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 01 75 58 200. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@metrel.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Podjetje Metrel d.o.o. bo v petih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo in sporočilo uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnavalo ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Podjetje Metrel d.o.o. si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med podjetjem Metrel d.o.o. in uporabnikom (kupcem) pristojno izključno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V kolikor je uporabnik (kupec) potrošnik v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, je za reševanje sporov krajevno pristojno sodišče v skladu z veljavnimi predpisi. Podjetje Metrel d.o.o. in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med podjetjem Metrel d.o.o. in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podjetje Metrel d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Skladno z zakonskimi normativi, podjetje Metrel d.o.o. objavlja spletno povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov. Platforma je na voljo tukaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

17. Varovanje okolja

Ravnanje z Odpadno Električno in Elektronsko Opremo - OEEO

Simbol (slika spodaj) na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Tak izdelek je potrebno oddati na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka se preprečuje morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka.

Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se lahko obrnete na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

 

Baterije (BA)

Za BA, podobno kot za OEEO velja ravnanje, ki izhaja iz Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12 in 93/12).

BA nosijo simbol posebnega odpadka (slika spodaj), ki ga je potrebno odlagati zgolj na za to predvidenih mestih. Podjetje METREL d.o.o. je vključeno v sistem ravnanja z OEEO in BA v okviru družbe SLOPAK. OEEO in BA lahko oddate  v vseh zbirnih centrih vključenih v sistem SLOPAK, ki jih lahko najdete na sledeči povezavi https://www.slopak.si/zbirni_centri_in_reciklaza.

OEEO in BA, kupljeni v podjetju Metrel d.o.o., lahko uporabniki brezplačno oddajo tudi na sedežu podjetja (METREL d.o.o., Ljubljanska 77, 1354 Horjul).

 

18. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Podjetje Metrel d.o.o. lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine podjetja Metrel d.o.o., in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani https://www.metrel.si/sl/.

Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo podjetju Metrel d.o.o. sporoči preklic.

 

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor podjetja Metrel d.o.o., v Horjulu, dne 2.6.2020.

 

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!