Popravilo in kalibracija

Metrelov kalibracijski laboratorij je akreditiran s strani Slovenske akreditacije (SA), ki je polnopravna članica Evropskega združenja za akreditacijo (EA – European co-operation for Accreditation), Mednarodnega združenja za akreditacijo laboratorijev (ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation) in Mednarodnega foruma za akreditacijo (IAF – International Accreditation Forum) po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 (akreditacijska listina LK-011).

V skladu s podano akreditacijo izvajamo akreditirane kalibracije v obsegu, ki je naveden v prilogi k akreditacijski listini LK-011 

 

Pri nas izvajamo kalibracije sledečih vrst instrumentov:

  • Testerji varnosti električnih inštalacij (Eurotest, Instaltest ipd.)
  • Testerji varnosti električnih strojev (CE MultiTester, MultiServicer, PAT ipd.)
  • Splošna merilna oprema (multimetri, kleščni merilniki, upori, števci frekvence, časovnega intervala ipd.)
  • Merilna oprema za merjenje okoljskih pogojev (Poly, FonS, Multinorm ipd.)
  • Vsi kalibracijski postopki so dokumentirani in zagotavljajo zanesljivost ter ponovljivost meritev.

Poleg kalibracij Metrelovih izdelkov izvajamo tudi kalibracije izdelkov drugih proizvajalcev, v skladu s postopki in opremo, ki jih sami predpisujejo.

Rok izvedbe kalibracije je odvisen od trenutne zasedenosti kalibracijskega laboratorija, zato predhodno povprašajte o zasedenosti.
Bolj podrobne informacije glede pogojev za izvedbo storitev kalibracije so dostopne na tej povezavi L-DN-08.3

 

Popravilo:

Metrel d.o.o.
Ljubljanska c. 77
SI-1354 Horjul
T: +386 (0)1 7558 326
E: gorazd.delpin@metrel.si 

Kalibracija:

Metrel d.o.o.
Ljubljanska c. 77
SI-1354 Horjul
T: +386 (0)1 7558 385
E: janko.mole@metrel.si

 

(Prosimo, bodite previdni pri pakiranju izdelka, ki ga nameravate poslati v popravilo, da zmanjšate morebitne dodatne poškodbe med transportom. Garancijski pogoji)