MI 3102 BT EurotestXE

Večfunkcijski testerji

Instrument MI 3102 BT EurotestXE je večfunkcijska merilna naprava za izvedbo celotnega nabora testov električne varnosti v skladu s standardom IEC/EN 61557. Podpira testiranje na TN, TT in IT ozemljitvenih sistemov s pomočjo AUTO SEQUENCE® samodejnih testnih sekvenc ter meritve ISLF, IMD, zemeljske upornosti, osvetljenosti, TRMS toka in testiranje fazne sekvence ter on-line monitoring napetosti. Poleg tega ima vgrajene tabele karakteristik varovalk in RCD-jev za samodejno PASS/FAIL vrednotenje testnih rezultatov. Omogoča tudi prenos merilnih rezultatov na PC s programsko opremo EuroLink PRO za nadaljnje vrednotenje in pripravo poročil.

Izberite set

Podprti standardi

Nizkonapetostne inštalacije v zgradbah

 • EISinsp kompetence: Pregledi nizkonapetostnih inštalacij
 • EISc kompetence: Varnost nizkonapetostnih inštalacij za izvajalce in vzdrževalce
 • IEC/EN 60364 Electrical Installations for Buildings series
 • IEC/EN 60364-6 Electrical Installations for Buildings - Verification
 • IEC/EN 60364-4-41 Electrical Installations for Buildings - Protection against electric shock
 • IEC/EN 60755 General safety requirements for residual current operated protective devices
 • IEC/EN 61008-1 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)
 • IEC/EN 61009 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)
 • IEC/EN 61557 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - series
 • IEC/EN 61557-1 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements
 • IEC/EN 61557-2 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance
 • IEC/EN 61557-3 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance
 • IEC/EN 61557-6 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems
 • IEC/EN 61557-7 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence
 • IEC/EN 61557-10 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring and monitoring of protective measures
 • IEC/EN 60364-7 Electrical Installations for Buildings - Requirements for special installations or locations
 • VDE 0413 (IEC 61557) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - series
 • AS / NZ 3017 Electrical installations – Verification guidelines
 • BS 7671 IEE Wiring Regulations (18th edition)
 • CEI 64.8 V4 rated electrical equipment not exceeding 1,000 VAC and 1,500V DC current

Ozemljitev in strelovodna zaščita

 • LPSinsp komeptence: Pregled strelovodne zaščite zgradb
 • LPSc kompetence: Strelovodna zaščita za izvajalce in vzdrževalce
 • IEC 62305 Zaščita pred delovanjem strele
 • IEC/EN 61557-5 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth
 • IEC/EN 61557-4 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding

Kakovost električne energije

 • PQA kompetence: Analiza kakovosti električne energije in poročanje
 • IEC/EN 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)

Električna varnost mobilnih enot

 • eMOB kompetence: Električne nizkonapetostne inštalacije v mobilnih enotah
 • IEC/EN/HD 60364-7-717 Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-717. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Premične ali prenosne enote

Varnost instrumenta proti uporabniku

 • Directive EMC 89/336/EE on electromagnetic compatibility
 • IEC/EN 61010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - series
 • IEC/EN 61010-2-033 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage

EMC varnost

 • IEC/EN 61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - series

Lastnosti

Merilne funkcije

 • Merjenje DC izolacijske upornosti od 50 V do 1000 V.
 • PE preizkus zveznosti vodnika, izenačitev potenciala, 200 mA.
 • PE preizkus zveznosti vodnika s 7 mA tokom z možnostjo blokade odklopa.
 • DC testni tok z zamenjavo polaritete.
 • Impedanca kratkostične in okvarne zanke.
 • Ugotavljanje zaporedja faz v trifaznih sistemih.
 • TRMS meritev toka in napetosti.
 • Meritev moči in harmonskih komponent.
 • Testiranje RCD-jev (splošno in selektivno, tip AC, A, F, B, B+).
 • Meritev upornost zemlje (3-žična in 2-kleščna metoda).
 • Meritev specifične upornosti zemlje z Ro adapterjem (opcijsko).
 • TRMS meritev uhajavnega in bremenskega toka (opcijsko).
 • Meritev ISFL toka.
 • Testiranje IMD-jev.
 • Meritev osvetljenosti (opcijsko).

Ostale lastnosti

 • Prednastavljene mini AUTOSEQUENCE® meritve:
  - Auto TT (U, Zln, Zs, Uc).
  - Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe).
  - Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe).
 • Meritev moči in harmonskih komponent.
 • Vgrajeni meniji za pomoč.
 • Baza karakteristik varovalk za hitro ovrednotenje merilnih rezultatov pri merjenju impedance kratkostične in okvarne zanke.
 • Stalen prikaz vrednosti napetosti za L-L, L-N in L-PE na zaslonu.
 • Zamenjava polaritete: samodejna zamenjava polaritete pri testih neprekinjenosti.
 • RCD Trip Lock: hitra, zanesljiva in točna meritev impedance okvarne zanke z možnostjo blokade odklopa.
 • Vgrajen polnilnik in komplet akumulatorskih baterij, vključenih v „standard set“.
 • RCD Auto: samodejni preizkus zaščitnih stikal na diferenčni tok (RCD).
 • Bluetooth komunikacija s osebnimi računalniki, Android tablicami in pametnimi telefoni preko Bluetooth dongla.

Programska oprema

 • PC SW EuroLink PRO programska oprema za snemanje rezultatov meritev in izdelavo poročila.
 • EuroLink Android APP aplikacija za upravljanje podatkov (opcijsko).

Tehnični podatki

Dimenzije (š x v x d): 230 x 103 x 115 mm
Teža (brez pribora): 1.3 kg

Rešitve

Proizvodnja električne energije

 • Ozemljitev in strelovodna zaščita v termoelektrarnah

Obnovljivi viri energije

 • Testiranje statorjev generatorjev
 • Testiranje strelovodnih sistemov vetrnih elektrarn
 • Dvokleščna metoda za meritve ozemljitvenih zank okoli sončnih elektrarn

Industrijske inštalacije

 • Metode meritev specifične upornosti zemlje

Varnost električnih inštalacij nizke napetosti

 • Varnost stikališč
 • Neprekinjenost do omrežja in napetosti dotika med napako
 • Stikalne omare in samodejna trip-out zaščita
 • Električna varnost na javnih mestih

Nizkonapetostna ozemljitev in strelovodna zaščita

 • Meritve ozemljitve z metodo padca potenciala
 • 2 kleščna metoda za meritve strelovodne in ozemljitvene zaščite

Posebne lokacije

 • Vlažne in zunanje lokacije
 • IT sistem
 • DC inštalacije
 • Izdelava in testiranje EVSE

Mobilne inštalacije

 • Reševalna vozila
 • Telekomunikacijska oprema v mobilnih inštalacijah

Ozemljitev in strelovodna zaščita v bolnišnicah

 • Dvokleščna metoda za meritve na strelovodni in ozemljitveni zaščiti
 • Meritve ozemljitve z metodo padca potenciala v bolnišnici
 • Izenačitev potencialov in napetosti dotika med tokom napake

Generacija električne energije in njena distribucija

 • Stikalne omare in samodejna trip-out zaščita v bolnišnici

Bolnišnične sobe

 • Električna varnost v zdravstvu
 • Električna varnost v mokrih prostorih v bolnišnici

Sekundarni viri energije v zdravstvu

 • Varnost generatorjev
 • Ambulante
 • Terenska bolnišnica

Specifikacije

Prenosi

Datasheet Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
PC SW EuroLink PRO en 1.0 13.03.2014 pdf 915.07 KB
MI 3102 BT EurotestXE sl 2020 06.05.2020 pdf 657.03 KB
Manual Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
MI 3102 BT EurotestXE sl 1.1.0 05.06.2020 20 752369 pdf 1.33 MB Prijava
Fuse tables guide en 1.11.1 20.01.2023 pdf 350.79 KB Prijava
DoC Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
EU Declaration of Conformity Multi-Language 06.07.2023 QR code Zunanja povezava Neznano
PC Software Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
SW 0101 EuroLink PRO (EU) en 4.38 18.01.2022 Readme zip 60.59 MB Prijava
SW 1201 Metrel Electrical Safety Manager (MESM) Multi-Language 1.23.1.1130 06.05.2024 Readme zip 369.81 MB Prijava
Android Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
SW 1304 aMESM Android en 04.01.2021 QR code Zunanja povezava Neznano
SW 1307 Eurolink Android en 04.01.2021 QR code Zunanja povezava Neznano
USB driver Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
USB driver Multi-Language 2.06.00 10.12.2018 Readme zip 2.99 MB Prijava

Kje kupiti?

Poišči distributerje in partnerje v bližini

Imate vprašanje?

Kontaktirajte specialista