Kadri

Smo med vodilnimi evropskimi proizvajalci elektronskih merilnih več funkcijskih instrumentov. Izvažamo in smo prisotni v več kot osemdesetih državah in na vseh celinah sveta. Naši zaposleni so vir našega uspeha. Da uspehe lahko dosegamo, zaposlenim nudimo možnost uresničevanja lastnih idej, delovni in osebnostni razvoj. Spodbujamo in usmerjamo izobraževanje vseh zaposlenih, krepimo skupne vrednote in usmerjamo sodelavce k skupnim ciljem.

Že konec leta 2012 je Metrel, d. d., prejel osnovni certifikat družini prijazno podjetje in s tem sprejel več ukrepov, ki zaposlenim omogočajo boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Po prejemu osnovnega certifikata je bilo triletno obdobje namenjeno uvedbi teh ukrepov. Vsako leto smo morali certifikacijskemu organu poročati o uvedbi in koriščenju ukrepov. Vsako leto nas je tudi presojala revizija. Po triletnem obdobju je revizijska komisija na podlagi vsakoletnih poročil in obisku revizorke presodila, ali smo uspešno uvedli vse ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ki smo si jih zadali. Dobili smo pozitivno oceno in tako je bil Metrelu maja 2016 podeljen polni certifikat družini prijazno podjetje. Podjetje je moralo sprejeti dodatne štiri ukrepe in enako kot do zdaj bo moralo vsako leto poročati o poteku uvajanja in koriščenja ukrepov. Po treh letih bo komisija ponovno odločala, ali obdržimo certifikat.

Ukrepi v okviru certifikata DPP>>