Kadri

Smo med vodilnimi evropskimi proizvajalci elektronskih merilnih več funkcijskih instrumentov. Izvažamo in smo prisotni v več kot osemdesetih državah in na vseh celinah sveta. Naši zaposleni so vir našega uspeha. Da uspehe lahko dosegamo, zaposlenim nudimo možnost uresničevanja lastnih idej, delovni in osebnostni razvoj. Spodbujamo in usmerjamo izobraževanje vseh zaposlenih, krepimo skupne vrednote in usmerjamo sodelavce k skupnim ciljem.

Že konec leta 2012 je Metrel pridobil certifikat družini prijazno podjetje in s tem sprejel več ukrepov, ki zaposlenim omogočajo boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Osnovni certifikat smo leta 2016 nadgradili s polnim certifikatom, ki ga vsa leta ohranjamo in dopolnjujemo ukrepe.

Ukrepi v okviru certifikata DPP>>