MI 3155 EurotestXD Priporočamo

Večfunkcijski testerji

MI 3155 EurotestXD je najnovejši predstavnik Eurotest družine večfunkcijskih testerjev in nosilec celotne produktne skupine testerjev električne varnosti inštalacij ter zasnovan posebej za delo v zahtevnejših pogojih in industriji. Od ostalih primerljivih naprav se razlikuje tudi po svoji ergonomski obliki, barvnemu na dotik občutljivemu zaslonu in intuitivnemu uporabniškemu vmesniku, ki omogoča uporabniku enostavno delo z podatki in popolnoma programirljivimi AUTO SEQUENCE® testnimi sekvencami. Podpira TRMS meritve toka, RCD testiranje, testiranje impedance okvarne in kratkostične zanke z 3 (ali 4) žicami in meritve ozemljitvene upornosti, vse v skladu s standardom za funkcionalnost (IEC/EN 61557) oziroma ostalimi referenčnimi standardi za testiranje (npr. IEC/EN/HD 60364-4-41, ...). Poleg teh so med podprtimi funkcijami še stalen prikaz napetosti, ugotavljanje zaporedja faz v trifaznih sistemih, testiranje varistorjev, izračun PI/DAR faktorjev, merjenje osvetljenosti, merjenje časa praznenja in ISFL toka, testiranje IMD naprav ter še funkcionalna in vizualna preverjanja.

Izberite set

Videi

Promocijski

Izobraževalni

Izobraževalni

Izobraževalni

Izobraževalni

Podprti standardi

Nizkonapetostne inštalacije v zgradbah

 • EISinsp kompetence: Pregledi nizkonapetostnih inštalacij
 • EISc kompetence: Varnost nizkonapetostnih inštalacij za izvajalce in vzdrževalce
 • IEC/EN 60364 Electrical Installations for Buildings series
 • IEC/EN 60364-6 Electrical Installations for Buildings - Verification
 • IEC/EN 60364-4-41 Electrical Installations for Buildings - Protection against electric shock
 • IEC/EN 60755 General safety requirements for residual current operated protective devices
 • IEC/EN 61008-1 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)
 • IEC/EN 61009 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)
 • IEC/EN 61557 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - series
 • IEC/EN 61557-1 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements
 • IEC/EN 61557-2 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance
 • IEC/EN 61557-3 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance
 • IEC/EN 61557-6 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems
 • IEC/EN 61557-7 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence
 • IEC/EN 61557-10 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring and monitoring of protective measures
 • IEC/EN 61557-11 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems
 • IEC/EN 60364-7 Electrical Installations for Buildings - Requirements for special installations or locations
 • VDE 0413 (IEC 61557) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - series
 • AS / NZ 3017 Electrical installations – Verification guidelines
 • AS / NZ 3018 Electrical installations - Domestic installations
 • BS 7671 IEE Wiring Regulations (18th edition)
 • CEI 64.8 V4 rated electrical equipment not exceeding 1,000 VAC and 1,500V DC current

Ozemljitev in strelovodna zaščita

 • LPSinsp komeptence: Pregled strelovodne zaščite zgradb
 • LPSc kompetence: Strelovodna zaščita za izvajalce in vzdrževalce
 • IEC 62305 Zaščita pred delovanjem strele
 • IEC/EN 61557-5 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth
 • IEC/EN 61557-4 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding

Energetika

 • EEA kompetence: Elektroenergetska omrežja s samodejno zaščito
 • IEC/EN 60909-0 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents
 • IEC / EN 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers

Ozemljitev

 • EES kompetence: Varnost ozemljitve elektroenergetskih sistemov
 • HD 637 S1 Ozemljitev elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti
 • IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding
 • IEEE 81-2012 IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Grounding System
 • IEEE 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems
 • IEEE 367-2012 - IEEE Recommended Practice for Determining the Electric Power Station Ground Potential Rise and Induced Voltage from a Power Fault
 • EN 50522 Ozemljitev elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti
 • RAT 2008 Spanish high-voltage regulation

Kakovost električne energije

 • PQA kompetence: Analiza kakovosti električne energije in poročanje
 • IEC/EN 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)

Varnost električnih omaric

 • ESB kompetence: Testiranje varnosti električnih omaric
 • IEC/EN 62271 High-voltage switchgear and controlgear - series
 • IEC/EN 62271-1 High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear
 • IEC/EN 62271-100 High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating current circuit-breakers

Varnost električnih strojev

 • MST kompetence: Testiranje varnosti električnih strojev
 • IEC/EN 50191 Erection and operation of electrical test equipment
 • IEC/EN 61557-14 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c and 1 500 V d.c - Equipment for testing,measuring or monitoring of protective measures - Part 14: Equipment for testing the safety of electrical equipment for machinery

Električna varnost mobilnih enot

 • eMOB kompetence: Električne nizkonapetostne inštalacije v mobilnih enotah
 • IEC/EN/HD 60364-7-717 Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-717. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Premične ali prenosne enote
 • ISO 6469-3 - Electrically propelled road vehicles Safety specification Part 3: Electrical safety

Oprema za polnjenje električnih vozil

 • EVSE kompetence: Varnost opreme za polnjenje električnih vozil
 • IEC/EN 61851 Electric vehicle conductive charging system
 • IEC/EN 62752 In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)

Medicinska električna oprema

 • AS/NZS 3551 Management programs for medical devices

Inštalacije v operacijskih sobah

 • MEDi kompetence: Električna varnost bolnišničnih in kirurških prostorov

Varnost instrumenta proti uporabniku

 • IEC 61000-6-4:2015 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
 • Directive EMC 89/336/EE on electromagnetic compatibility
 • IEC/EN 61010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - series
 • IEC/EN 61010-2-033 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage

EMC varnost

 • IEC/EN 61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - series

Lastnosti

Merilne funkcije

 • Merjenje impedance transformatorja (pod napetostjo) z 4-žično metodo;
 • Visokonatančno merjenje kratkostičnega toka z izračunanim Hot faktorjem;
 • 3-žični test PE (RPE funkcija) brez podaljšanega prevodnika;
 • AUTOTEST funkcija merjenja izolacije med L-N, N-PE in L-PE (R ISO ALL funkcija);
 • 4-žično testiranje zveznosti;
 • Merjenje DC izolacijske upornosti od 50 V do 2500 V z izračunom PI, DAR;
 • Testiranje varistorjev;
 • Izenačitev potenciala s preizkusom zveznosti zaščitnega PE vodnika z 200 mA preizkusnim tokom;
 • Preizkus zveznosti PE vodnika s 7 mA tokom brez proženja RCD zaščite;
 • 2- in 3-žično merjenje impedance okvarne zanke z visokim tokom (L-PE);
 • 3-žično merjenje impedance okvarne zanke (L-PE) z Trip Lock RCD funkcijo;
 • Merjenje stične/kontaktne napetosti z zunanjo P/S sondo;
 • 2- in 3-žično merjenje linijske impedance (L-L, L-N);
 • Merjenje 1- in 3-fazne TRMS napetosti in frekvence;
 • Merjenje impedance kratostične in okvarne zanke ter RCD-jev v frekvenčnem razponu 16...400 Hz;
 • Merjenje impedance okvarne zanke brez izklopa RCD stikala;
 • Merjenje frekvence in efektivne vrednosti (TRMS) napetosti;
 • Ugotavljanje zaporedja faz v trifaznih sistemih;
 • Merjenje moči in THD (do 12-tega harmonika);
 • RCD preskus (splošen in selektiven, tip AC, A, F, B, B+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S);
 • Merjenje ozemljitvene upornosti po 3-žični in 2-kleščni metodi;
 • Merjenje specifične zemeljske upornosti z Ro-adapterjem (opcijsko);
 • Merjenje efektivne vrednosti (TRMS) uhajavnih in bremenskih tokov (opcijsko);
 • Merjenje ISFL toka;
 • Testiranje naprav za nadzor izolacije IMD;
 • Podpora za testiranje strojev z merjenjem časa praznjenja;
 • Merjenje osvetljenosti (opcijsko);
 • Merjenje impedance okvarne zanke z visoko ločljivostjo (mΩ) (opcijsko);
 • Podpora za testiranje EVSE postaj (opcijsko);
 • Odkrivanje lokacij kablov (opcijsko);
 • Podpora za QR in/ali čitalnik črtnih kod (opcijsko).

Ostale lastnosti

 • Programirljive AUTO SEQUENCE®;
 • Prednastavljene, profilno pogojene AUTO SEQUENCE®;
 • Prednastavljene avtomatske meritve:
  - Auto TT (U, Zln, Zs, Uc)
  - Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe)
  - Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe)
  - Auto IT (U, Zln, Isc, Isfl, IMD)
 • Funkcionalno preverjanje;
 • Vizualno preverjanje;
 • Uporabniško nastavljeno preverjanje (funkcionalno in vizualno), ki je lahko integrirano v AUTO SEQUENCE®;
 • EVSE AUTO SEQUENCE® in funkcionalno preverjanje;
 • Funkcionalno in vizualno preverjanje strojev;
 • Vgrajeni meniji za pomoč;
 • Baza karakteristik varovalk za hitro ovrednotenje merilnih rezultatov pri merjenju impedance kratkostične in okvarne zanke;
 • Stalen prikaz vrednosti napetosti na zaslonu;
 • Samodejna zamenjava polaritet pri preizkusu zveznosti vodnika;
 • Samodejni preizkus zaščitnih stikal na diferenčni tok (RCD AUTO);
 • Samodejna meritev impedance (Z AUTO);
 • Vgrajen polnilnik in komplet akumulatorskih baterij kot standardni pribor;
 • Brezžična komunikacija z osebnimi računalniki, Android tablicami in pametnimi telefoni preko vgrajenega Bluetooth modula;

Programska oprema

 • Programska oprema Metrel ES Manager za izdelavo testnih struktur, nalaganje in snemanje rezultatov testiranj ter izdelavo poročil;
 • Podpora za aMESM Android APP, aplikacijo za izdelavo testnih struktur in poročil, snemanje/nalaganje podatkov (opcijsko).

Tehnični podatki

 • Masa: 1.78 kg
 • Dimenzije (d x v x š): 252 x 111 x 165 mm

Rešitve

Proizvodnja električne energije

 • Ozemljitev in strelovodna zaščita v termoelektrarnah

Obnovljivi viri energije

 • Testiranje statorjev generatorjev
 • Testiranje strelovodnih sistemov vetrnih elektrarn
 • Metoda padca potenciala solarnih in vetrnih elektrarn
 • Dvokleščna metoda za meritve ozemljitvenih zank okoli sončnih elektrarn

Distribucija električne moči

 • Napetosti koraka in dotika pri transformatorjih
 • Izolacija dolgih kablov
 • Prestavno razmerje, upornost navitij, odcepni preklopnik

Industrijske inštalacije

 • Ozemljitvena upornost oddaljenih antenskih stolpov
 • Impedanca transformatorjev pod napetostjo in tokovi napake s hot faktorjem
 • Metode meritev specifične upornosti zemlje
 • ELR in tokovi napake

Varnost električnih inštalacij nizke napetosti

 • Varnost stikališč
 • Neprekinjenost do omrežja in napetosti dotika med napako
 • Stikalne omare in samodejna trip-out zaščita
 • Električna varnost na javnih mestih

Nizkonapetostna ozemljitev in strelovodna zaščita

 • Meritve ozemljitve z metodo padca potenciala
 • 2 kleščna metoda za meritve strelovodne in ozemljitvene zaščite
 • Prenapetostne zaščitne naprave

Nizkonapetostna kakovost električne energije

 • Učinki kakovosti električne energije na bivanjsko in delovno okolje

Posebne lokacije

 • Vlažne in zunanje lokacije
 • IT sistem
 • DC inštalacije
 • Izdelava in testiranje EVSE

eMobilnost

 • EVSE testiranje inštalacij
 • EVSE periodični pregledi
 • Obnovljivi viri in polnjenje električnih vozil

Mobilne inštalacije

 • Vozila z generatorjem na krovu
 • Gradnja in vzdrževanje cest
 • Reševalna vozila
 • Telekomunikacijska oprema v mobilnih inštalacijah

Ozemljitev in strelovodna zaščita v bolnišnicah

 • Dvokleščna metoda za meritve na strelovodni in ozemljitveni zaščiti
 • Meritve ozemljitve z metodo padca potenciala v bolnišnici
 • Izenačitev potencialov in napetosti dotika med tokom napake
 • Prenapetostne zaščitne naprave v bolnišnicah

Generacija električne energije in njena distribucija

 • Stikalne omare in samodejna trip-out zaščita v bolnišnici

Operacijske dvorane

 • Medicinski IT sistemi
 • RCD-ji v izoliranih območjih

Bolnišnične sobe

 • Električna varnost v zdravstvu
 • Električna varnost v mokrih prostorih v bolnišnici

Sekundarni viri energije v zdravstvu

 • Varnost generatorjev
 • Ambulante
 • Terenska bolnišnica

Specifikacije

Prenosi

Datasheet Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
MI 3155 EurotestXD sl 2022 26.05.2022 pdf 1.23 MB
Manual Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
MI 3155 EurotestXD sl 1.1.1 18.01.2018 20 752 809 pdf 4.22 MB Prijava
Fuse tables guide en 1.11.1 20.01.2023 pdf 350.79 KB Prijava
DoC Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
EU Declaration of Conformity Multi-Language 06.07.2023 QR code Zunanja povezava Neznano
PC Software Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
SW 1201 Metrel Electrical Safety Manager (MESM) Multi-Language 1.23.1.1130 06.05.2024 Readme zip 369.81 MB Prijava
Android Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
SW 1307 Eurolink Android en 04.01.2021 QR code Zunanja povezava Neznano
SW 1304 aMESM Android en 04.01.2021 QR code Zunanja povezava Neznano

Kje kupiti?

Poišči distributerje in partnerje v bližini

Imate vprašanje?

Kontaktirajte specialista