Struktura podjetja

Skupino Metrel sestavljajo štiri družbe, dve v Sloveniji, ena v Nemčiji in ena v Združenem kraljestvu.