SW 1203 Metrel SDK

PC Software

Napredni SDK komunikacijski protokol je vmesnik za podatkovno komunikacijo z novo generacijo Metrelovih testnih instrumentov in se lahko med drugim uporablja tudi za prenos ter nalaganje projektov in Auto Sequence® samodejnih testnih sekvenc. SDK kot tak je drugače skupek definicij pod-delovnih postopkov, protokolov in orodij za izdelavo programov ter aplikacij. Namenjen je tistim, ki želijo razviti programsko opremo na .NET platformi in rabijo vmesnik za komunikacijo z Metrelovimi instrumenti. SDK ima zbrane knjižnice za dostop do Metrelovih instrumentov in ponuja združen programski vmesnik v C# programskem jeziku. Vsebuje tudi nabor API klicev, ki omogočajo enostavno komunikacijo z Metrelovimi instrumenti.

Lastnosti

SDK zmožnosti

 • Omogoča dostop do vseh meritev na Metrelovih instrumentih nove generacije v primerih ko je celotna podatkovna baza povezana z Ion SDK.
 • Možno je pridobiti dostop do le določenih Metrelovih instrumentov. V tem primeru je SDK ustvarjen z omejeno bazo in bo lahko prepoznaval le meritve izbranih podprtih instrumentov.
 • Če je potrebno lahko Metrel doda nove instrumente. V teh primerih bo moral uporabnik pridobiti novo verzijo SDK-ja z dodanimi instrumenti in meritvami v SDK podatkovni bazi.

Black-box protokol

 • SDK omogoča enostavnejše delo z Metrelovim komunikacijskim protokolom imenovanim Black-Box protokol (BB protokol). Ta protokol je možno vklopiti ali izklopiti skozi Metrelovo SDK knjižnico (BB omogoča dvo-smerno komunikacijo z izbranim instrumentom). Z drugimi besedami, BB protokol je sistem pravil, ki omogoča PC-ju da začne komunikacijo z instrumentom, kateri nato »odgovarja« v skladu s protokolom. To omogoča delo z instrumentom brez neposredna stika z uporabnikom. BB protokol je torej najbolj primeren za avtomatizirane testne linije, čeprav je primeren tudi za druge aplikacije, kot je npr. testiranje električnih aparatov in v določenih primerih tudi za testiranje varnosti električnih inštalacij. V demonstracijske namene je Metrel razvil tudi Black-Box DEMO, ki omogoča daljinsko upravljanje izbranih instrumentov preko etherneta, RS-232, USB ali Bluetootha.
 • Black-Box protokol omogoča uporabniku, da na daljavo zažene Auto Sequence® samodejne testne sekvence iz instrumenta in omogoča samodejno tiskanje testnega poročila po zaključku samodejne testne sekvence. BB protokol je narejen za delo skupaj z ostalimi PC programskimi orodji, kot so Visual Basic, C++ in LabView, ki omogočajo komunikacijo na daljavo med računalnikom in testnim instrumentom ter možnost zbiranja in shranjevanja podatkov. Vendar, če uporabnik želi ročno vnesti po en ukaz skozi komunikacijska vrata (ethernet, RS-232, USB ali Bluetooth) lahko to stori s pomočjo HyperTerminal-a. BB protokol se lahko uporablja neodvisno od Metrel SDK-ja, vendar močno priporočamo, da se ga uporablja preko samega Metrel SDK-ja, saj ta pristop močno skrajša razvojni čas in vložek dela ter časa.

SDK podprte funkcionalnosti

 • Pridobi osnovne informacije o instrumentu.
 • Preveri nadgradnje FW za instrument.
 • Shranjuje, prenaša/nalaga delovne prostore (workspace) v datoteko ali na instrument.
 • Prenos/nalaganje meritev baziranih na v SDK-ju vključeni podatkovni bazi.
 • Prenos/nalaganje Auto Sequence® samodejnih testnih sekvenc baziranih na v SDK-ju vključeni podatkovni bazi.
 • Black-box protokol za spletno komunikacijo s prenosnimi testerji aparatov.
 • Priprava strukturnih objektov.
 • Priprava praznih meritev.
 • Izvoz v XML.
 • Izvoz podatkov delovnih prostorov na želeno lokacijo.
 • Nadgradnja licenc.
 • SDK prepozna: licenco, profil in delovni prostor (workspace).
 • SDK je dobavljen skupaj z mini demonstracijskim GUI in DataDisplay Framework Visualizer, ki omogoča tudi izvoz podatkov v XML.
 • Izvoz v XML funkcijo izvozi tudi XML shemo, katero lahko programer uporabi za izdelavo POCO (Plain Old Common language runtime Object) objektov v različnih programskih jezikih.
 • Podpira Command Line Interface CLI (klice) in vključuje CLI pomoč.
 • BlackBox protokol za komuniciranje na daljavo skozi ethernet, RS-232 ali Bluetooth.
 • Metrel Electrical Safety Manager (MESM) PC programska oprema uporablja SDK za komunikacijo z Metrelovimi instrumenti.

Možni poslovni modeli

Metrel predlaga 3 možne poslovne modele. Podpora za posamezen poslovni model je nekoliko drugačna.

 • Poslovni SDK.
 • Profesionalni SDK.
 • Osnovni SDK.
 • SDK kot storitev (SDKaaS).

Prenosi

Vrsta Ime datoteke Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Online Prenos
Datasheet Ion SDK and Black-Box protocol en 2020 07.10.2020 Brochure pdf 835.94 KB Prijava