MI 3108 EurotestPV Priporočamo

Testerji fotovoltaičnih in električnih inštalacij

MI 3108 EurotestPV je kombiniran inštrument za testiranje fotovoltaičnih sistemov in nizkonapetostnih inštalacij. Omogoča izvedbo vseh inštalacijskih testov v skladu s standardi EN 61557, dodatno pa še izvedbo vseh potrebnih testov in meritev na fotovoltaičnih (PV) sistemih. To zajema vse teste tako kot je zahtevano v standardu EN 62446 kakor tudi meritve I – U karakteristike, preračun na STC vrednosti in meritve moči in energije na razsmernikovi DC in AC strani.

Izberite set

Podprti standardi

Nizkonapetostne inštalacije v zgradbah

 • EISinsp kompetence: Pregledi nizkonapetostnih inštalacij
 • EISc kompetence: Varnost nizkonapetostnih inštalacij za izvajalce in vzdrževalce
 • IEC/EN 60364 Electrical Installations for Buildings series
 • IEC/EN 60364-4-41 Electrical Installations for Buildings - Protection against electric shock
 • IEC/EN 61008-1 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)
 • IEC/EN 61557 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - series
 • IEC/EN 61557-1 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements
 • IEC/EN 61557-2 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance
 • IEC/EN 61557-3 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance
 • IEC/EN 61557-6 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems
 • IEC/EN 61557-7 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence
 • IEC/EN 61557-10 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring and monitoring of protective measures
 • BS 7671 IEE Wiring Regulations (18th edition)

Ozemljitev in strelovodna zaščita

 • LPSinsp komeptence: Pregled strelovodne zaščite zgradb
 • LPSc kompetence: Strelovodna zaščita za izvajalce in vzdrževalce
 • IEC 62305 Zaščita pred delovanjem strele
 • IEC/EN 61557-5 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth
 • IEC/EN 61557-4 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding

Fotovoltaični sistemi

 • PVV kompetence: Varnost/kakovost fotovoltaičnih inštalacij
 • IEC / HD 60364-7-712 Low Voltage Electrical Installation Safety - Special installtions and locations
 • IEC/EN 62446 Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance
 • IEC/EN 61829 Crystalline silicon photovoltaic (PV) array – On-site measurement of I / V characteristics

Kakovost električne energije

 • PQA kompetence: Analiza kakovosti električne energije in poročanje
 • IEC/EN 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)

Varnost instrumenta proti uporabniku

 • Directive EMC 89/336/EE on electromagnetic compatibility
 • IEC/EN 61010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - series
 • IEC/EN 61010-2-033 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage

EMC varnost

 • IEC/EN 61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - series

Lastnosti

Merilne funkcije

Fotovoltaične inštalacije:

Meritve na DC strani PV inštalacij:

 • Napetost, tok, moč
 • Uoc (odprtozančna napetost) in Isc (kratkostični tok)
 • I-U karakteristika PV modula in niza
 • Osvetlitev in temperatura modula

Meritve na AC strani PV inštalacij:

 • Napetost, tok, frekvenca, moč, PF, energija, harmoniki
 • Izračun izkoristkov PV modulov, razsmernika in celotnega PV sistem

 

Električne inštalacije:

 • Izolacijska upornost z DC napetostjo.
 • Neprekinjenost zaščitnega vodnika PE.
 • Impedanca inštalacije.
 • Impedanca zanke.
 • Impedanca zanke brez odklopa brez proženja RCD-ja.
 • Testiranje RCD-jev (tip AC, A in B).
 • Zemeljska upornost.• Meritev AC toka (breme, uhajavni tok).
 • TRMS napetost, frekvenca in fazno zaporedje.
 • Meritev moči, energije, harmonikov.

Ostale lastnosti

Fotonapetostne inštalacije:

 • Izračun STC vrednosti: izmerjene tokovne in napetostne vrednosti so, skladno z okoljskimi pogoji, preračunane na vrednosti standardnih testnih pogojev (STC), kar omogoča primerjavo rezultatov več meritev tudi če so bile le-te narejene pod različnimi pogoji.
 • Izračun izkoristka: 2 napetostna in 2 tokovna kanala za istočasno meritev AC in DC parametrov.
 • FN remote enota: opcijska enota za istočasno meritev sončeve obsevanosti in temperature FN modula.
 • Grafičen prikaz I-U krivulje modula na LCD prikazovalniku instrumenta.

 

Električne inštalacije:

 • RCD Auto: samodejni RCD testni postopek, ki bistveno zmanjša čas testiranja.
 • Trip Lock funkcija: testiranje impedance brez proženja RCD.
 • Podpora za testiranje tip B RCD-jev.
 • Meritev upornosti zemlje: instrument podpira 3-žično meritev upornosti zemlje.
 • Vgrajene tabele varovalk za samodejno vrednotenje rezultatov meritev impedance kratkostične / okvarne zanke.
 • Spremljanje napetosti: spremljanje vseh 3 napetosti v realnem času.
 • Realno časovni U / I osciloskop.
 • Analiza harmonikov: meritev 1-fazne moči in energije ter harmonska analiza do 11-tega harmonika.
 • Spomin: možnost shranjevanja do 1800 testnih rezultatov in do 500 grafičnih rezultatov z   v notranjem spominu.
 • Bluetooth komunikacija: z Android mobilnimi napravami preko opcijskega Bluetooth vtičnika.
 • Android aplikacija EuroLink PV za delo s podatki.

 

Programska oprema

 • Programska oprema EuroLink PRO za snemanje, nalaganje, pregledovanje in analizo ter tiskanje testnih rezultatov.

Tehnični podatki

 • Dimenzije (š x v x d): 230 x 103 x 115 mm.
 • Masa (brez opcijskega pribora): 1.3 kg.

Rešitve

Obnovljivi viri energije

 • STC vrednosti in delovanje PV panelov

Posebne lokacije

 • Nizkonapetostne fotovoltaične inštalacije

Specifikacije

Prenosi

Datasheet Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
MI 3108 EurotestPV en 2023 11.05.2023 pdf 945.1 KB
Manual Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
MI 3108 EurotestPV sl 1.2.4 11.10.2022 20 752 084 pdf 3.86 MB Prijava
DoC Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
EU Declaration of Conformity Multi-Language 06.07.2023 QR code Zunanja povezava Neznano
PC Software Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
Photon Module DB en 2016 13.02.2017 Readme xls 13.14 MB Prijava
SW 0101 EuroLink PRO (EU) en 4.38 18.01.2022 Readme zip 60.59 MB Prijava
Android Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
SW 1306 EurolinkPV Android en 04.01.2021 QR code Zunanja povezava Neznano
SW 1307 Eurolink Android en 04.01.2021 QR code Zunanja povezava Neznano
Firmware Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Prenos
Firmware A 1378 en 2.09 28.08.2019 zip 345.49 KB Prijava
Firmware MI 3108 en 2.65 27.09.2023 zip 2.47 MB Prijava

Kje kupiti?

Poišči distributerje in partnerje v bližini

Imate vprašanje?

Kontaktirajte specialista