MI 3109 EurotestPV Lite

Testerji fotovoltaičnih in električnih inštalacij

MI 3109 EurotestPV Lite je instrument za testiranje fotonapetostnih elektrarn. Omogoča izvajanje vseh potrebnih električnih testov zahtevanih v SIST/EN 62446 kakor tudi zahtevnejše meritve kot recimo merjenje I-V karakteristike fotonapetostnih modulov in nizov, preračun rezultatov na STC vrednosti, merjenje moči na DC in AC strani razsmernikov ter merjenje učinkovitosti posameznih sklopov fotonapetostnega (FN) sistema. MI 3109 EurotestPV Lite je optimiran za preizkušanje fotonapetostnih elektrarn, zato ima vgrajeno funkcijo avtomatskega izvajanja merilnega postopka, ki s pritiskom na en gumb izvede sekvenco testov, ki so zahtevani v SIST/EN 62446.

Seti

Podprti standardi

Building LV Installation

 • EISinsp Competences: Low Voltage Electrical Installation Safety Inspection
 • EISc Competences: Low Voltage Electrical Installation Safety for Contractors and Maintainers
 • IEC/EN 60364 Electrical Installations for Buildings series
 • IEC/EN 60364-4-41 Electrical Installations for Buildings - Protection against electric shock
 • IEC/EN 61008-1 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)
 • IEC/EN 61557 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - series
 • IEC/EN 61557-1 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements
 • IEC/EN 61557-2 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance
 • IEC/EN 61557-3 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance
 • IEC/EN 61557-6 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems
 • IEC/EN 61557-7 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence
 • IEC/EN 61557-10 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring and monitoring of protective measures
 • BS 7671 IEE Wiring Regulations (18th edition)

Earthing and lightning protection 

 • LPSinsp Competences: Lightning Protection of Buildings Inspection
 • LPSc Competences: Lightning Protection of Buildings for Contractors and Maintainers
 • IEC 62305 Protection against lightning - series
 • IEC/EN 61557-5 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth
 • IEC/EN 61557-4 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding

Photovoltaic systems

 • PVV Competences: Photo Voltaic Installations Safety/Quality
 • IEC / HD 60364-7-712 Low Voltage Electrical Installation Safety - Special installtions and locations
 • IEC/EN 62446 Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance
 • IEC/EN 61829 Crystalline silicon photovoltaic (PV) array – On-site measurement of I / V characteristics

Power quality

 • PQA Competences: Power Quality Analyzing & Reporting
 • IEC/EN 61557-12 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)

Instrument safety towards user

 • IEC/EN 61010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - series
 • IEC/EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements

EMC safety

 • IEC/EN 61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - series
 • IEC/EN 61326-1 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements

Lastnosti

Merilne funkcije

Fotonapetostne instalacije

Meritve na DC strani FN instalacij:

 • Napetost, tok, moč, energija.
 • Uoc (odprtozančna napetost) in Isc (kratkostični tok).
 • I-V karakteristika FN modula in niza.
 • Osvetlitev in temperatura modula.

Meritve na AC strani FN instalacij:

 • Napetost, tok, moč.
 • Izračun izkoristkov FN modulov, razsmernika in celotnega FN Sistema.

Ostale lastnosti

 • Meritve izolacije in I-U krivulje v enem instrumentu: MI 3109 EurotestPV Lite omogoča testiranje izolacije z napetostjo do 1000 V in meritve I-U krivulje za vrednotenje delovanja FN modulov in iskanje napak.
 • Autotest: izvedba celotnega nabora testov v skladu z EN 62446 na FN modulih s pritiskom enega samega gumba.
 • Meritev izolacijske upornosti med pozitivnim izhodom in zemljo.
 • Meritev izolacijske upornosti med negativnim izhodom in zemljo.
 • Meritev napetosti odprte zanke.
 • Meritev kratkostične napetosti.
 • Izračun STC vrednosti: izmerjene tokovne in napetostne vrednosti so, skladno z okoljskimi pogoji, preračunane na vrednosti standardnih testnih pogojev (STC), kar omogoča primerjavo rezultatov več meritev tudi če so bile le-te narejene pod različnimi pogoji.
 • Izračun izkoristka: 2 napetostna in 2 tokovna kanala za istočasno meritev AC in DC parametrov.
 • FN remote enota: opcijska enota za istočasno meritev sončeve obsevanosti in temperature FN modula.
 • Grafičen prikaz I-U krivulje modula na LCD prikazovalniku instrumenta.
 • Spomin: možnost shranjevanja do 1800 testnih rezultatov in do 500 grafičnih rezultatov z v notranjem spominu.
 • Bluetooth komunikacija: z Android mobilnimi napravami preko opcijskega Bluetooth vtičnika.

Programska oprema

 • Android aplikacija EuroLink PV za delo s podatki.
 • Programska oprema EuroLink PRO za snemanje, nalaganje, pregledovanje in analizo ter tiskanje testnih rezultatov.

Tehnični podatki

 • Dimenzije (š x v x d): 230 x 103 x 115 mm
 • Masa (brez opcijskega pribora): 1.3 kg

Rešitve

Special locations 

 • Low voltage photovoltaic installations

Specifikacije

Prenosi

Vrsta Ime datoteke Jezik Verzija Datum Zapiski Datoteka Velikost Online Prenos
Datasheet MI 3109 EurotestPV Lite sl 2020 24.04.2020 pdf 587.66 KB
Manual MI 3109 EurotestPV Lite sl 1.3.2. 09.07.2019 20 752 105 pdf 2.37 MB Prijava
PC Software Photon Module DB en 2016 13.02.2017 Readme xls 13.14 MB Prijava
PC Software SW 0101 EuroLink PRO (EU) en 4.36 20.12.2018 Readme zip 61.24 MB Prijava
Android SW 1306 EurolinkPV Android en 04.01.2021 Google Play jpg 41.13 KB
Firmware Firmware A 1378 en 2.09 28.08.2019 zip 345.49 KB Prijava
Firmware Firmware MI 3109 en 1.231 28.08.2019 zip 582.01 KB Prijava
Ostanite na tekočem z e-novicami

Produkti

Testerji fotovoltaičnih in električnih inštalacij